Vrijwilligerswerk Nepal

 

Vrijwilligerswerk Nepalvrijwilligerswerk Nepal

Grote nood:
Nepal, een schitterend land met de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest, is een van de armste landen van de wereld. Het gemiddelde inkomen van een derde van de bijna dertig miljoen inwoners ligt nog steeds beneden de armoede grens. Veel mensen wonen in sloppen aan rivieroevers en/of gaan bedelend door het leven. In plaats van naar school te gaan, worden vele jonge kinderen erop uitgestuurd om te bedelen of om kinderarbeid te verrichten onder uiterst slechte omstandigheden. Veel kinderen ontvluchten dit systeem dan ook en zwerven langs de straten om daar hun geluk te beproeven met alle gevaren van dien. Misbruik, verslaving, criminaliteit, prostitutie, kinderen en jongeren staan hier allemaal bloot aan zonder enig verweer. De Nepalese overheid voorziet niet in adequate hulp of opvang voor hen. Erger nog, deze kinderen en jongeren komen vroegtijdig in aanraking met een slecht rechtssysteem en gevangenissen.

Hulporganisaties in Nepal
Veel mensen zien gelukkig de nood van Nepal, en zijn graag bereid om te helpen. Er zijn al veel hulporganisaties specifiek voor Nepal opgericht, en er worden dagelijks nieuwe ideeën en projecten opgestart. De werkvelden zijn divers; straatkinderen, weeskinderen, projecten voor vrouwen, gezondheidsprojecten, waterputten, biogas, zonne-energie etc. Grote bekende organisaties zoals Unicef, Plan, Rode Kruis, United Nations, en bijvoorbeeld ook SNV uit Nederland werken frequent in Nepal om waar mogelijk de nood te ledigen en daarnaast zoveel mogelijk naar duurzame verbeteringen te streven.

Daarnaast zijn er ook veel kleine hulporganisaties in Nepal te vinden, vaak particuliere initiatieven vanuit de gehele wereld, geboren uit vriendschap met een familie of een dorp.

Stichting Veldwerk Nepal
Een dergelijke hulporganisatie is Stichting Veldwerk uit Nederland, in 1999 geleden opgericht door René Veldt. Het eerste doel van Stichting Veldwerk is de verbetering van de levensomstandigheden van straatkinderen, weeskinderen en gehandicapte kinderen. Deze stichting heeft een weeshuis, opgezet in Kathmandu, een Contact Centrum voor kinderen van arme ouders en Stichting Veldwerk heeft meegewerkt aan de nieuwbouw van een job trainingscentrum voor straatkinderen in Pokhara en runt, steunt en begeleid veel meer projecten in Nepal.

Vraag en aanbod van vrijwilligers

Naast het eigen kinderhuis Hamro Gaun en het Contact Centrum van Stichting Veldwerk is er een grote vraag naar vrijwilligers bij andere kinderhuizen, huizen voor gehandicapte mensen/kinderen, opvanghuizen voor kinderen die uit de tapijtindustrie zijn gehaald, en ook op de overheidsscholen en ziekenhuizen. De vraag naar vrijwilligers in overheidsscholen vloeit voort uit het feit dat de kwaliteit van het Nepalese lessysteem juist daar zo bedroevend laag is. De Engelse taal is een verplicht vak, maar nog niet de helft van de leerkrachten spreekt Engels. Degenen die wel Engels spreken zijn vaak onverstaanbaar omdat men een andere uitspraak heeft. De vicieuze cirkel is op deze wijze compleet en dat zal zonder inbreng van anderen niet veranderen. Kortom, willen arme Nepalese studenten vooruit, dan moet er drastisch iets aan hun opleiding en hun Engels gebeuren. De vraag is dus groot aan de Nepalese kant, maar ook het aanbod van vrijwilligers uit Nederland en België neemt toe. Om dit nu in goede banen te leiden is de organisatie Cross Borders opgezet.

Lees alles over Cross Borders, vrijwilligerswerk, de voorbereiding en de mogelijkheden op www.cross-borders.info of ga direct naar enkele van de onderstaande mogelijke werkplekken in Kathmandu of elders in Nepal (en lees dan daarna zeker ook de rest van deze Cross-Borders website!)

Werkplekken in Kathmandu
Beschikbare werkplekken via Cross Borders in de Kathmandu Valley, onder meer:

Beschikbare werkplekken via Cross Borders buiten Kathmandu:

Meer werkplekken en informatie, zie www.cross-borders.info

Dit vind je misschien ook leuk

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.