Lawine risico minimaliseren

Door rekening te houden met bepaalde factoren kan het risico op een lawine geminimaliseerd worden. Sommige factoren zijn omgevingsfactoren; andere zijn menselijke factoren.

Omgevingsfactoren

Door het terrein goed te lezen kunnen gevaarlijke secties vermeden worden. Het lezen van het terrein vergt ervaring en kennis. Hieronder zijn een aantal basisprincipes beschreven:

Hellingshoek

Het grootste deel van de lawines vindt plaats op hellingen met een hoek van 35° en 40°. Boven de 30° graden is er al een aanzienlijke toename in de kans op een lawine. Het bepalen van de hellingshoek en hiermee het vermijden van de steilere secties is een van de belangrijkste aspecten in het vermijden van een lawine. Een van de makkelijkste tools is een hellingshoekmeter.

Ligging

Het overgrote deel van lawineongelukken vindt plaats op de noord hellingen, De noord hellingen krijgen over het algemeen weinig zon waardoor de sneeuw poederig en los blijft. Aan de zuid (zon) zijde zal de sneeuw onder invloed van het zonlicht meer inklinken en stabieler worden.

Tijd van de dag, ochtend of middag

Met name in het najaar is de sneeuw ’s ochtends vaak stabieler doordat het in de nacht kouder is geweest. Later op de dag is er een toenemend risico op natte sneeuwlawines.

Wind

Wanneer sneeuw door de wind verplaatst wordt, worden de individuele sneeuwkristallen afgebroken tot kleinere delen. De plekken waar de sneeuw zich ophoopt – windslabs – vormen een groter risico. Met name wanneer de sneeuw kouder is dan -5 tot -10 graden en de hechting met de onderliggende laag slecht is.

Leer herkennen waar ‘windslab’ zich vormt en maak er een gewoonte van deze plekken te vermijden, bijvoorbeeld:

  • Onderaan stijle wanden
  • Aan de lijzijde van steile richels en overhangende stukken
  • Op terrassen

Menselijke Factoren

Met ons gedrag kunnen we het risico op een lawine beïnvloeden. Door een hogere druk op het sneeuwdek kan een lawine ‘getriggered’ worden.

Één voor één afdalen

Door niet met zijn allen tegelijk van een helling af te gaan kan de belasting op het sneeuwdek geminimaliseerd worden.  Wanneer meerdere mensen toch tegelijk afdalen is het raadzaam om minimaal 50 meter afstand te bewaren.

Afstand houden bij het klimmen

Tijdens het stijgen op een steile helling kan de druk op het sneeuwdek geminimaliseerd worden door een gepaste afstand te bewaren.

Steile secties vermijden

Door de steile secties te vermijden is er een aanzienlijke reductie van het risico op een lawine. Op hellingen met een hellingshoek boven de 30° graden is er al een aanzienlijke toename in de kans op een lawine.

Houdt een pauze op een veilige plek

Tijdens lange afdalingen zal er zo nu en dan gepauzeerd moeten worden. Kies hiervoor een geschikte plek met het liefst enige beschutting. Stop dus niet halverwege een steile helling.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.